22.olağan Genel Kurula Davetlisiniz.

                                
22.OLAĞAN GENEL KURULA DAVETLİSİNİZ.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Malatya Şubesi
22. Olağan Genel Kurulu 10/03/2021 Çarşamba günü saat 09:30 'da Şeker Fabrikası Sinema Salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Alınan gün ve tarihte çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı aynı yer ve saatte aynı gündemle 17/03/2021 Çarşamba günü yapılacaktır.


GÜNDEM
1. Yoklama ve açılış
2. Başkanlık Divanı Seçimi
3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının Müzakeresi
5. Yönetim ve Denetleme Kurulu İbrası
6. Dilek ve Temenniler
7.Seçimler

a) Şube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeler
b) Şube Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeler
c) Şube Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeler
d) Üst Kurul Delegeleri

8.KapanışSayaç: 829